درباره ما

رسالت گالری فرمانفرما

فراهم آوردن فرصتی نادر به منظور وحدت ، انگیزه شناخت هنر در یک جا و در کنار هم . گالری فرمانفرما به مثابه پلی میان هنرمند و مخاطب خواهد بود و در این راستا به هنرمندان کمک خواهد کرد تا برای آثار هنری خود فضایی برای ارتباط با دنیای بیرون و مخاطبان و حامیان خود پیدا کند و به مخاطبین کمک خواهیم کرد که به شناخت عمیق تر هنرمندان و آثار آنها دست بیابد و با این شناخت به تفکر عمیق و گسترده ای که تاثیرگذار بر دنیای اطرافشان و نوع نگرششان است کامیاب گردد . خدا را شاکریم که به ما فرصت داد تا بدینوسیله بتوانیم هیجان و عشق انتقال پذیر خود را به هنر ، با هزاران نفر از انسانهای دیگر به اشتراک بگذاریم .

سیاست های گالری فرمانفرما


۱- حضور مستمر و متداوم در عرصه هنر
۲- حضور مستمر و متداوم در دوسالانه های معتبر بین المللی
۳- برگزاری ۲-۳ نمایشگاه در سال برای هنرمندان خارجی
۴- خلق و تداوم برگزاری یک رویداد هنری
۵- داشتن نگاه علمی به گالری داری نه تنها مارکتیگ و حراجی های داخلی و خارجی بلکه نگاهی آکادمیک
۶- توجه به موزه ها و بینال های بین المللی
۷- ترغیب سرمایه داران به منظور ورود به بازار هنر و خرید آثار هنری
۸- تلاش بر مخاطب سازی هر چه بیشتر و تاثیر آن در ارتقاء سطح ذائقه فرهنگی توده مردم
۹- کمک به درک درست و علاقه عموم مردم از آثار هنری معاصر در جهت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی در این حوزه
۱۰- ایجاد فضایی برای شناسایی و ارتقاء هنرمندان معاصر ایران
۱۱- تاسیس مرکزی به منظور تبادل و ارتقاء هنرمند در بین ملل مختلف
۱۲- تقویت فضای گفتگو بین هنرمندان ، منتقدان، مجموعه داران و عموم مردم
۱۳- حمایت از پروژه ها و ایده های اصیل هنرمندان
۱۴- هم افزایی و تولید دانش (انتشارات – نمایش – مستندسازی و ...)
۱۵- سازماندهی کلکسیون های هنر معاصر ، کلکسیون داران
۱۶- ارائه خدمات مستند و استاندارد مشاوره ای در حوزه ارزشگذاری آثار هنری و حفظ حقوق هنرمندان
۱۷- شناسایی و ارتقاء استعدادهای جدید پایدار
۱۸- تولید دانش در حوزه هنر معاصر ایران
۱۹- تحقیق و پژوهش به منظور تولید دانش در مستند سازی و شناساندن ظرفیت های آن
۲۰- فراهم آوردن فرصت کارورزی برای تعدادی از دانشجویان رشته های مرتبط دانشگاهها که واجد شرایط کارورزی در دو حوزه پژوهش و مدیریت اجرایی گالری داری هستند
۲۱- همکاری با انجمن های علمی دانشجویان
۲۲- انجام فعالیت های خیریه ای حداقل یک مورد در سال برگزاری نمایشگاه های تاثیرگذار